• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
Công văn số 217/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND huyện Yên Bình về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16/02/2021 4:31:00 CH
Lượt xem: 418

Văn bản khác:

 • Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nông Văn Trường đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp của hộ gia đình ông Nông Văn Kỳ đang quản lý, sử dụng tại thôn Đoàn Kết, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nông Văn Hoàn đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Tô Văn Định đang quản lý, sử dụng tại thôn Trung Tâm, xã Yên Bình để xây dựng công trình: San tạo mặt bằng mở rộng chợ Trung tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 950/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Ninh đang quản lý, sử dụng tại thôn Trung Tâm, xã Yên Bình để xây dựng công trình: San tạo mặt bằng mở rộng chợ Trung tâm, xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • 71-75 of 502<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP