• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
Công văn số 217/UBND-VP ngày 16/02/2021 của UBND huyện Yên Bình về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong vận chuyển hàng hóa và giám sát sức khỏe người về từ huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
16/02/2021 4:31:00 CH
Lượt xem: 419

Văn bản khác:

 • Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Vi Hữu Chung đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 986/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Hà Văn Minh đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Cam Thị Nguyện đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 984/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Phùng Thị Hòa đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Lại Thị Hà đang quản lý, sử dụng tại thôn Tân Lương, xã Cảm Ân để xây dựng công trình: Đường nội thị, thị tứ Cảm Ân, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • 66-70 of 502<  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP