CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ NĂM 2022
Nghi quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025
DU LỊCH CỘNG ĐỒNG LÀNG VEN BẢO NGỌC - NƠI TÌM THẤY NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia (DLQG) Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Đòn bẩy cho du lịch phát triển
Trải nghiệm du lịch homestay ở xã Phúc An huyện Yên Bình
Làng văn hóa Ngòi Tu (Yên Bái) níu chân du khách
Du lịch Hồ Thác Bà
Lễ hội Bưởi Đại Minh và đua thuyền trên hồ Thác Bà năm 2017