Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Yên Bình
19/05/2015 | 04:17
19715 lượt xem
In Đọc bài

 MTTQVN HUYỆN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN

 

 

1. ỦY BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.137

Email

mattrantoquocyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bàn Văn Thêm

Chủ tịch

02163.885.137

 

2

Nguyễn Quốc Tú

Phó Chủ tịch

02163.885.137

 

3

 

Phó Chủ tịch

02163.885.137

 

 

 

 2. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.414

Email

ldldhuyenyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Hồng Hương

Chủ tịch

02163.885.414

 

2

Nguyễn Minh Đức

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

4. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN 

  

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.373

Email

thongtinhpnyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phan Thanh Yên

Chủ tịch

02163.508.342

 

2

Vũ Thị Xuân Thủy

Phó Chủ tịch

 02163.885.373

 

 

 

5. HỘI NÔNG DÂN 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.375

Email

hoinongdanyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Vượng

Chủ tịch

02163.885.375

 

2

Nguyễn Ngọc Nga

Phó Chủ tịch

02163.885.375

 

3

 Hoàng Huy Hiệu

 Phó Chủ tịch

 

 

 

 

6. HỘI CỰU CHIẾN BINH 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.372

Email

 hoiccbyb@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hà Quốc Trung

Chủ tịch

02163.885.375

 

 2

Hoàng Đình Đông

Phó Chủ tịch

02163.885.375

 

 

 

7. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.376

Email

huyendoanyenbinh@yahoo.com.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lý Trung Dũng

Bí thư phụ trách

02163.885.376

 

2

 Cao Hoàng Minh

Phó Bí thư