Hội đồng nhân dân
03/03/2015 | 03:32
17771 lượt xem
In Đọc bài

 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163 885 142                   Fax: 02163 885 142

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

An Hoàng Linh

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Chủ tịch HĐND

02163.888.999

 

3

 

Phó Chủ tịch HĐND

02163.886.212