Đơn vị sự nghiệp
20/05/2015 | 07:28
21006 lượt xem
In Đọc bài

 1. TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ VĂN HÓA

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.153

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Kiều Thị Mười

Giám đốc

 

 

2

Đỗ Đức Thành

Phó Giám đốc

 

 

3

Đặng Thanh Giang

Phó Giám đốc

 

 

4

 

Phó Giám đốc

 

 

     

2. TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.885.163

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Thị Thu Minh

Giám đốc

 

 

2

Mai Văn Đạt

Phó Giám đốc

 

 

 

3. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 8 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.885.990

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Lương Quang Hùng

Phó Giám đốc phụ trách

 

 

2

 Đinh Thừa Vũ

Phó Giám đốc

 

 

3

Lý Phi Hưng

Phó Giám đốc

 

 

 

4. HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Lương Xuân Tứ

Trưởng ban

 

 

2

 

Phó Trưởng ban

 

 

           

5. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7- thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.886.810

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Phạm Tiến Dũng

Giám đốc

   

2

Nguyễn Văn Vịnh

Phó Giám đốc

   

3

 

Phó Giám đốc