• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
Tổng hợp danh mục văn bản hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
11/03/2021 2:55:00 CH
Lượt xem: 300

 

1. DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 01

2. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 03

3. DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI KHÓA XIX, NHIỆM KỲ 2021-2026 Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 04

4. TÀI LIỆU HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ  BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026 

5. DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN VỀ BẦU CỬ

STT

Tên văn bản

Tệp đính kèm

1

 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015

Tải bản PDF

2

Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Tải bản PDF

3

Nghị quyết số 133/2020/QH14 của Quốc hội : Về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải bản PDF

4

 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026;

Tải bản PDF

5

Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tải bản PDF

6

Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung;

Tải bản PDF

7

Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải bản PDF

8

Hướng dẫn 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tải bản PDF

9

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp

Tải bản PDF

10

Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 20/01/2011 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tải bản PDF

11

 Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tải bản PDF

12

Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử

Tải bản PDF

13

Nghị quyết số 05/NQ-HĐBCQG ngày 16/9/2020 của Hội đồng bầu cử quốc gia về phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Tải bản PDF

14

Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tải bản PDF

15

Thông tri hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải bản PDF

16

Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tải bản PDF

17

Thông tư số 102/2000/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Tải bản PDF

18

 Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT, ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026

Tải bản PDF

 

 

 

Tin khác:

 • Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
 • Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ
 • Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của thủ trướng chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
 • Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai các hoạt động về bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về Phòng, chống dịch covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2021-2026
 • Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thăm và tặng quà nhân dịp Lễ phục sinh năm 2021
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện công tác dân số huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
 • Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Yên Bình về tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về phát triển rừng cây gỗ lớn, cấp chứng chỉ FSC gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm sản huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2021
 • Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về động viên quân nhân dự bị năm 2021
 • Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về phòng chống bệnh dại trên người huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/3/2021 của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Yên Bình về tập huấn kê khai thông tin đơn vị hành chính, đợ vị sự nghiệp, hiệp hội trên trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
 • Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • 1-20 of 179<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP