• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
 • Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện Yên Bình Triển khai thực hiện KH số 76-KH/UBND của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ chính trị.....
 • Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 08/4/2020 của UBND huyện Yên Bình Điều chỉnh, bổ sung KH số 18/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện, KH 64/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 01/4/2020 của UBND huyện Yên Bình Thực hiện các biện pháp cáp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
 • Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND huyện Yên Bình Thực hiện công tác dân số huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Yên Bình Tiêm phòng các loại vắc xin và phun tiêu độc khử trùng định kỳ cho đàn vật nuôi trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 25/3/2020 của UBND huyện Yên Bình Diễn tập phòng, chống dịch covid-19 huyện yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 24/3/2020 của UBND huyện Yên Bình Ứng phó chi tiết của "Tình huống 2" - Khi có trường hợp nhiễm vi rút Covid-19 đầu tiên xâm nhập vào địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 23/3/2020 của UBND huyện Yên Bình Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Yên Bình Triển khai thực hiện Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông" trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 20/3/2020 của UBND huyện Yên Bình về Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM năm 2020 và giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính; việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, văn hóa công vụ; công tác dân vận chính quyền; công tác văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2020
 • Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 • Kế hoạch số 60/KH-VHTT ngày 20/3/2020 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số cho phí tuân thủ pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện Yên Bình Triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị và Thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới
 • Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Phòng, chống tai nạn, thương tích năm 2020
 • Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phí nông nghiệp năm 2020
 • 1-20 of 97<  1  2  3  4  5  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP