• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 19/4/2021 đến ngày 25/4/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/4/2021 đến ngày 18/4/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 29/3/2021 đến ngày 05/4/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 22/3/2021 đến ngày 28/3/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 15/3/2021 đến ngày 21/3/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 08/3/2021 đến ngày 14/3/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 01/3/2021 đến ngày 07/3/2021
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 12/10/2020 đến ngày 18/10/2020
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 31/11/2020 đến ngày 06/12/2020
 • Lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020
 • Lịch công tác của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (từ ngày 05/10/2020 đến ngày 11/10/2020)
 • Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020
 • Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2020 (từ ngày 01/5/2020 đến 31/5/2020)
 • Thông báo lịch công tác của Lãnh đạo UBND huyện tháng 3 năm 2020
 • Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 02/2020 (từ ngày 01/02/2020 đến ngày 29/02/2020)
 • Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình năm 2020
 • Lịch công tác của Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện từ ngày 16/12/2019 đến ngày 01/01/2019
 • Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 5 năm 2018 (từ ngày 01/5/2018 đến ngày 31/5/2018)
 • Lịch công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện tháng 12 năm 2017
 • Lịch công tác của chủ tịch ,phó chủ tịch UBND huyện tháng 10/2016 (từ ngày 01/10 đến 30/10/2016)
 • Lịch công tác của chủ tịch ,phó chủ tịch UBND huyện tháng 9/2016 (từ ngày 01/9 đến 30/9/2016)
 • Thông báo lịch công tác của chủ tịch, PCT UBND huyện tháng 8 năm 2016
 • Lịch công tác
 • BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP