• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
 • Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 07/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (04/10/2001-04/10/2021)
 • Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về dân quân tự vệ
 • Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 01/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của thủ trướng chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật
 • Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai các hoạt động về bảo vệ chăm sóc trẻ em huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về bảo đảm công tác trật tự an toàn giao thông cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 29/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về Phòng, chống dịch covid-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn huyện Yên Bình nhiệm kỳ 2021-2026
 • Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính
 • Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 26/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thăm và tặng quà nhân dịp Lễ phục sinh năm 2021
 • Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện công tác dân số huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 22/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2021
 • Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
 • Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban chỉ đạo VĐHMTN huyện Yên Bình về tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 15/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về phát triển rừng cây gỗ lớn, cấp chứng chỉ FSC gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm sản huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu năm 2021
 • Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về động viên quân nhân dự bị năm 2021
 • Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 10/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về phòng chống bệnh dại trên người huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 09/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện công tác phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 06/3/2021 của Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Yên Bình về tập huấn kê khai thông tin đơn vị hành chính, đợ vị sự nghiệp, hiệp hội trên trang điều hành tác nghiệp Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021
 • Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/3/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2021
 • 1-20 of 180<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP