• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí thẩm định hồ sơ


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

CTTĐT – Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí. Trong đó mức Phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất được quy định cụ thể như sau:

 

Nội dung

Mức thu

(đồng/hồ sơ)

1. Phí thẩm định Hồ sơ điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất

700.000

2. Trường hợp thẩm định gia hạn bổ sung

350.000

 

(Nguồn Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007)

 

(CTTĐT)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP