• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất.

CTTĐT – Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí. Trong đó mức phí Phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất được quy định cụ thể như sau:

(Mức thu của 4 cấp)

Nội dung

Cấp 1

Cấp 2

Cấp 3

Cấp 4

Lưu lượng nước (m3/ngày đêm)

dưới 200

từ 200 đến dưới 500

từ 500 đến dưới 1.000

từ 1.000 đến dưới 3.000

Hệ số (lần)

0,15

0,50

1

1,75

Mức thu phí (đồng/1 báo cáo)

200.000

700.000

1.700.000

3.000.000

Trường hợp thẩm định gia hạn bổ sung (đồng/1 báo cáo)

100.000

350.000

850.000

1.500.000

(Nguồn Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP