• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí sử dụng lề đường


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

Phí sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nước

CTTĐT- Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí.

Trong đó mức thu sử dụng lề đường, bến, bãi, mặt nướcđược quy định cụ thể như sau

Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Phí sử dụng lề đường

 

 

1

Đối với xe ô tô tạm đỗ

đồng/xe/lần

3.000

2

Đối với xe ô tô đỗ thường xuyên

đồng/xe/tháng

60.000

II

Phí sử dụng bến bãi

 

 

1

Sử dụng dài ngày(từ 1 tháng trở lên)

đồng/m2/tháng

2.000

2

Sử dụng ít ngày (dưới 1 tháng)

đồng/m2/ngày

100

(Nguồn Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007)

 

 

(CTTĐT)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP