• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí qua đò


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Phí qua đò

CTTĐT – Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí.

Trong đó phí qua đò được quy định cụ thể như sau :

Mức thu:

Số TT

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Phí qua đò ngang

(của phương tiện thuyền máy, co le)

 

 

1

Người đi bộ

đồng/lượt

1.000

2

Xe máy

đồng/xe/lượt

2.000

3

Xe đạp

đồng/xe/lượt

500

4

Hàng hoá

đồng/tạ/lượt

2.000

II

Phí đò dọc

 

 

-

Khoảng cách từ 03 km đến dưới 20km

đồng/km

1.000

-

Khoảng cách từ 20 km trở lên

đồng/km

500

(Nguồn Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007)

(CTTĐT)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP