• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Phí lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

CTTĐT- Ngày 14/5/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 73/2012/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ cụ thể như sau:

Stt

Tên phí, lệ phí

Đơn vị tính

Mức thu(đồng)

2

Lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện thi công (xe máy chuyên dùng)

a

Cấp mới kèm theo biển số

Lần/phương tiện

200.000

b

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký kèm theo biển số

Lần/phương tiện

200.000

c

Cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số

Lần/phương tiện

50.000

d

Cấp giấy đăng ký kèm theo biển số tạm thời

Lần/phương tiện

70.000

e

Đóng lại số khung, số máy

Lần/phương tiện

50.000

4

Lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện

a

Cấp mới giấy phép lái xe cơ giới

Lần

30.000

b

Cấp lại giấy phép lái xe cơ giới

Lần

30.000

c

Cấp giấy phép lái xe cơ giới công nghệ mới (*)

(bao gồm cả cấp mới và cấp lại)

Lần

135.000

(Nguồn Thông tư số 73/2012/TT-BTC)

 

(CTTĐT)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP