• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí, lệ phí cấp và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Ngày 5 tháng 9 nǎm 2001, Bộ Tài chính ban hành quyết định số 84/2001/QĐ-BTC quy định Biểu mức thu phí, lệ phí cấp và quản lýtên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam.

Mức thu cụ thể như sau :

Stt

Danh mục

Đơn vị tính

Mức thu
(Đồng)

I

Tên miền:

 

 

1

Lệ phí đăng ký tên.

Lần

450.000

2

Lệ phí thay đổi tên.

Lần

250.000

3

Phí duy trì tên:

   

3.1

Tên miền cấp 3 dưới tên miền chung (thu theo năm).

Năm

480.000

3.2

Tên miền cho các nhà kinh doanh thông tin trên mạng (thu theo tháng)

Tháng

 

.000.5£a, Số lần truy cập (hit) vào các Website trong tháng (ký hiệu là A) 

-

40.000

b, Trường hợp A > 5.000.

-

40.000 x {A/5000}

3.3

Tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), bao gồm tên miền cấp 2 hiện tại và cấp 3 trong tương lai (thu theo tháng):

Tháng

 

.000.1£a, Tổng số tên miền dưới tên miền của ISP (ký hiệu là B) với số thuê bao gián tiếp của ISP (ký hiệu là C), tức (B+C)

-

40.000

b, Trường hợp (B+C) > 1.000.

-

40.000 x {(B+C)/1000}

II

Vùng địa chỉ Internet:

   

1

Lệ phí đăng ký vùng địa chỉ: 1 (một) địa chỉ lớp C.

Lần

450.000

2

Phí duy trì vùng địa chỉ: 1 (một) địa chỉ lớp C (thu theo năm).

Năm

2.000.000

III

Số hiệu mạng cho các nhà cung cấp dịch vụ kết nối truy cập Internet (IAP) :

   

1

Lệ phí đăng ký ban đầu. 

Lần

7.500.000

2

Phí duy trì (thu theo năm).

Năm

5.000.000

IV

Lệ phí cấp phép mạng Internet dùng riêng :

Lần

1.000.000

 


(Nguồn quyết định số 84/2001/QĐ-BTCngày 5 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)                                         

 

(CTTĐT)

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP