• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Phí dự thi, dự tuyển


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

CTTĐT- Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí. Trong đó mức thu phí dự thi, dự tuyển được quy định cụ thể như sau :

Stt

Nội dung

Đơn vị tính

Mức thu

I

Thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở.

 

 

1

Thi tuyển sinh vào các trường Trung học phổ thông

đồng/thí sinh/ lần dự thi

15.000

2

Xét tuyển vào các trường Trung học cơ sở (lớp 6) Trung học phổ thông (lớp 10)

đồng/thí sinh / Hồ sơ.

5.000

II

Thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

 

 

1

Thí sinh đăng ký dự thi, dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp (Đối với các trường có tổ chức thi).

 

 

a

Đăng ký dự thi

đồng/thí sinh/ hồ sơ.

40.000

b

 Sơ tuyển: (áp dụng đối với các trường có tổ chức sơ tuyển trước khi thi chính thức)

đồng/thí sinh/ lần dự thi.

40.000

c

Dự thi (gồm tất cả các môn)

 

 

-

Dự thi văn hoá

đồng/thí sinh/ lần dự thi

20.000

-

 Dự thi năng khiếu

đồng/thí sinh/ lần dự thi

80.000.

2

Thí sinh thuộc diện xét tuyển, tuyển thẳng vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

 

 

-

Đại học, cao đẳng

đồng/thí sinh/ hồ sơ.

15.000

-

Trung học chuyên nghiệp không tổ chức thi (không áp dụng đối với các trường trung học chuyên nghiệp tổ chức thi tuyển)

đồng/thí sinh/ hồ sơ.

30.000

 

 

(CTTĐT)

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP