• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Mức thu phí sửa đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Mức thu phí sửa đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái

CTTĐT- Ngày 12/3/2013, HĐND tỉnh Yên Bái ban hành nghị quyết về việc quy định mức thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

1.      Mức phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô (không bao gồm xe máy

điện)được quy định cụ thể như sau :

 

 

Loại phương tiện chịu phí

 

Mức thu

( đồng/ năm)

1.

Loại xe mô tô có dung tích xy lanh đến 100 cm3

 

 

- Xe mô tô  của chủ phương tiện trên địa bàn xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ

50.000

 

- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã không thuộc vùng khó khăn.

70.000

 

- Xe môtô của chù phương tiện trên địa bàn thị trấn không thuộc vùng khó khăn và các phường.

80.000

2.

Loại xe mô tô có dung tích xi lanh trên 100 cm3

 

 

- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

110.000

 

- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn xã không thuộc vùng khó khăn

120.000

 

- Xe mô tô của chủ phương tiện trên địa bàn thị trấn không thuộc vùng khó khăn và các phường

130.000

3.

Xe chởhàng4 bánhcógắn độngcơ một xy lanh

2.160.000

 

 

2. Tỷ lệ tiền phí thu được để lại cho các xã, phường, thị trấn đối với xe mô tô để trang trải cho các chi phí tổ chức thu theo quy định:

- Các xã thuộc vùng khó khăn được để lại 20% số phí thu được.

-  Các xã không thuộc vùng khó khăn được để lại 15% số phí thu được.

-Các phường, thị trấn được để lại 10% số phí thu được.

 

(Nguồn : Số 01/2013/NQ-HĐND)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP