• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Lệ phí trước bạ


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 Lệ phí trước bạ

Lệ phí trước bạ

Ngày 20/02/2012, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số khoản thu phí và lệ phí. Trong đó, quy định về mức thu lệ phí trước bạ.

a) Mức thu:

 

Số TT

Nội dung

Mức thu

(Tỷ lệ)

1

Ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải chở vừa chở người, vừa chở hàng.

 

10%

 

 

b) Các nội dung quy định khác: Thực hiện theo Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ và các quy định hiện hành của nhà nước và của địa phương.

(CTTĐT)

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP