• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Lệ phí hộ tịch


Ngày xuất bản: 16/07/2014 8:01:50 SA

 

CTTĐT – Ngày 5/9/2007, UBND tỉnh Yên Bái ban hành quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND về việc bổ sung, điều chỉnh và ban hành mới một số loại phí và lệ phí.

Trong đó  lệ phí hộ tịch được quy định cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT

Nội dung

Mức thu đăng ký hộ tịch tại UBND xã, phường, thị trấn

Mức thu đăng ký hộ tịch tại UBND cấp huyện

Mức thu đăng ký hộ tịch tại Sở Tư pháp và UBND tỉnh

I

Khai sinh

     

1

Đăng ký khai sinh

5.000

 

50.000

2

Đăng ký lại việc sinh

5.000

 

50.000

3

Đăng ký khai sinh quá hạn

5.000

   

4

Cấp lại bản chính Giấy khai sinh

 

10.000

 

II

Kết hôn

     

1

Đăng ký kết hôn

20.000

 

1.000.000

2

Đăng ký lại việc kết hôn

20.000

 

1.000.000

III

Khai tử

     

1

Đăng ký khai tử

5.000

 

50.000

2

Đăng ký khai tử quá hạn

5.000

   

3

Đăng ký lại việc tử

5.000

 

50.000

IV

Nuôi con nuôi

     

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi

20.000

 

2.000.000

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi

20.000

 

2.000.000

V

Nhận cha, mẹ, con

     

-

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

10.000

   

-

Nhận con ngoài giá thú

   

1.000.000

VI

Thay đổi cải chính hộ tịch

     

1

Thay đổi cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch

10.000

   

2

Thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch

 

25.000

 

VII

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch

2.000 đồng/1 bản sao

3.000 đồng/1 bản sao

5.000 đồng/1 bản sao

VIII

Xác nhận các giấy tờ hộ tịch

3.000

 

10.000

IX

Các việc đăng ký hộ tịch khác

5.000

 

50.000

      

(Nguồn Quyết định số 1324/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007)

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP