• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

BẢNG 9 : GIÁ ĐẤT Ở TẠI HUYỆN YÊN BÌNH

(Kèm theo Quyết định số: 39/2014/QĐ-UBND ngày  31 tháng 12 năm 2014
của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

A. ĐẮT Ở TẠI ĐÔ THỊ (ĐÔ THỊ LOẠI V)

Stt

Tên đường

Giá đất vị trí 1 (đồng/m2)

1

2

3

I

THỊ TRẤN YÊN BÌNH

 

1

Đường Nguyễn Tất Thành

 

1.1

Đoạn từ Quốc lộ 70 đến cống qua đường (giáp nhà bà Bâm)

             3.000.000

1.2

Đoạn tiếp theo đến giáp ranh xã Tân Thịnh

             2.600.000

2

Đường từ giáp thành phố Yên Bái đến ngã ba Km 9

 

2.1

Đoạn từ Km 8+600 đến hết đất Trung tâm ứng dụng tiến bộ Khoa học tỉnh

             2.000.000

2.2

Đoạn tiếp theo đến Ngã 3 Km 9

             2.200.000

3

Quốc lộ 70 qua thị trấn Yên Bình

 

3.1

Từ giáp xã Đại Đồng đến hết đất Chi nhánh điện Yên Bình

                700.000

3.2

Đoạn tiếp theo đến đường rẽ lên trạm 110KV

             2.100.000

3.3

Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào Công ty ga Tân An Bình

1.800.000

3.4

Đoạn tiếp theo đến cổng nghĩa trang Km 10

2.300.000

3.5

Đoạn tiếp theo đến đường vào trường Dân tộc nội trú

1.700.000

3.6

Đoạn tiếp theo đến đường rẽ vào bến Km 11

2.000.000

3.7

Đoạn tiếp theo đến đường lên trạm Khuyến nông

             3.200.000

3.8

Đoạn tiếp theo đến giáp cống (nhà ông Cương Đãi)

             4.500.000

3.9

Đoạn tiếp theo đến cổng lên đội Thi hành án

             4.000.000

3.10

Đoạn tiếp theo đến hết đất nhà tình nghĩa

             3.700.000

3.11

Đoạn tiếp theo đến hết đất Cửa hàng dược Km14 Yên Bái

             4.000.000

3.12

Đoạn tiếp theo đến trạm Kiểm lâm Km14 + 80m (hết đất nhà ông Nguyễn Văn Thể)

             2.700.000

3.13

Đoạn tiếp theo đến đường vào nghĩa trang tổ 15

             1.800.000

3.14

Đoạn tiếp theo đến hết địa phận thị trấn Yên Bình

                800.000

4

Đường đá cũ từ Km 14 đi Văn Phú

 

4.1

Từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 (trạm Kiểm lâm Km14) theo đường đá đến sau vị trí 1 đường cảng Hương Lý - Văn Phú

                300.000

5

Đường Cảng Hương Lý đi Văn Phú

 

5.1

Từ ngã 3 đường cảng rẽ đi nhà nghỉ Công đoàn

                360.000

5.2

Từ bến cảng Hương Lý đến giáp đất đội VSMT

             1.000.000

5.3

Đoạn tiếp theo đến cổng Nhà máy xi măng

                700.000

5.4

Đoạn tiếp theo đến sau vị trí 1 Quốc lộ 70 về phía cổng Nhà máy xi măng

             1.500.000

5.5

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 về phía trường tiểu học đến ngã ba rẽ vào đường bê tông

             2.000.000

5.6

Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (giáp nhà ông Sự)

             1.000.000

5.7

Đoạn tiếp theo đến hết địa phận thị trấn Yên Bình

                700.000

6

Đường từ chợ Km 12 qua cầu Bản đi xã Tân Thịnh (Đường 7C)

 

6.1

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 (Chợ Km12) đến cầu Bản

             2.000.000

6.2

Đoạn tiếp theo đến hết đất phòng Giáo dục và Đào tạo

             1.500.000

6.3

Đoạn tiếp theo đến hết địa phận thị trấn Yên Bình

                500.000

7

Đường Hoàng Thi đoạn qua thị trấn Yên Bình

 

7.1

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết đất hội trường tổ 15B

                750.000

7.2

Đoạn tiếp theo đến hết địa phận thị trấn Yên Bình

                400.000

8

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết đường nhựa vào bến hồ Km12

                500.000

9

Đường đôi (sau vị trí 1 đường Nguyễn Tất Thành đến cổng UBND huyện)

             2.500.000

10

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 rẽ đi bến Km 11 (phần đường nhựa)

                500.000

11

Từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết đất Công ty Ga Tân An Bình

                400.000

12

Từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đường vào trường Dân tộc nội trú

                400.000

13

Đường vào Nhà máy xi măng Yên Bình (Km10)

 

13.1

Từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết đất trạm 110KV (Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc)

             1.500.000

13.2

Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (Giáp đất nhà ông Toàn Én)

                800.000

13.3

Đoạn tiếp theo đến hết đường nhựa

                600.000

14

Đường bê tông cạnh nhà tình nghĩa đến đường cảng Hương Lý - Văn Phú

 

14.1

Đoạn từ cống qua đường đến sau vị trí 1 đường cảng Hương Lý - Văn Phú

                400.000

15

Đường bê tông (cổng làng văn hóa tổ 7- thị trấn Yên Bình)

 

15.1

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 70 đến hết đất nhà ông Lê Sỹ Chấn

                400.000

15.2

Đoạn tiếp theo đến hết đường Bê tông

                250.000

16

Các đoạn đường chưa xếp loại

                200.000

II

THỊ TRẤN THÁC BÀ

 

1

Đường từ Nhà máy thuỷ điện Thác Bà đi ngã ba Cát Lem

 

1.1

Đoạn từ Bưu điện đến cầu Thác Ông

600.000

1.2

Đoạn từ cầu Thác Ông (dọc theo bờ sông) đến ngã ba (rạp ngoài trời)

300.000

1.3

Từ ngã ba (rạp ngoài trời) đến nhà điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

350.000

1.4

Từ ngã ba (sân bóng) đến nhà điều hành Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Bà

350.000

1.5

Từ ngã ba (rạp ngoài trời) đến cổng Phân viện Thác Bà

350.000

1.6

Từ ngã ba (Nhà điều hành) đến bến ca nô

350.000

1.7

Đoạn tiếp theo đến cột điện cao thế (hết đất nhà bà Nhung khu 1)

650.000

1.8

Đoạn tiếp theo đến cổng trường cấp II

400.000

1.9

Đoạn tiếp theo đến cống qua đường (hết đất nhà ông Sửu)

650.000

1.10

Đoạn tiếp theo đến ngã ba đi Phà Hiên

400.000

1.11

Đoạn từ ngã ba đi Phà Hiên đến hết địa giới thị trấn Thác Bà (giáp ranh xã Hán Đà)

350.000

2

Đoạn từ sau vị trí 1 Quốc lộ 37 (ngã ba đi Phà Hiên) đến bến phà cũ

200.000

3

Đoạn từ cổng phân viện Thác Bà đi ngã 3 Hồ Xanh đến kho đá dự trữ của Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (Khu 7, thị trấn Thác Bà)

 

3.1

Đoạn từ cổng phân viện Thác Bà đi ngã 3 Hồ Xanh (nhà ông Năng Soi)

450.000

3.2

Đoạn tiếp theo đến kho đá dự trữ của Công ty Cổ phần Thủy
 điện Thác Bà (Khu 7, thị trấn Thác Bà)

350.000

4

Các đoạn đường chưa xếp loại

                150.000

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP