• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

 

 

 

THÔNG TIN CHUNG

 

Địa chỉ

Thị trấn Yên Bình - Huyện Yên Bình

Điện thoại

02163 885 126

Fax

02163 885 761

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

An Hoàng Linh

Bí Thư Huyện ủy, CHủ tịch HDDND huyện

02163.885.140

2

Nguyễn Lê Dũng

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

 02163.508.965

3

Nguyễn Xuân Trường

 Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP