• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

GIỜ CA NÔ

 

 

 

STT

Khởi hành

Thời gian

1

TT. Yên Bình – TT. Thác Bà

7h15

2

TT. Yên Bình – TT. Thác Bà

11h00

3

TT. Yên Bình – TT. Thác Bà

14h15

4

TT. Yên Bình – TT. Thác Bà

17h00

5

TT. Thác Bà - TT. Yên Bình

6h15

6

TT. Thác Bà - TT. Yên Bình

8h15

7

TT. Thác Bà - TT. Yên Bình

13h15

8

TT. Thác Bà - TT. Yên Bình

15h15

9

TT. Yên Bình – Cảm Nhân

7h45

10

TT. Yên Bình – Cảm Nhân

11h30

11

TT. Yên Bình – Cảm Nhân

14h45

12

TT. Yên Bình – Cảm Nhân

16h30

13

Cảm Nhân – TT. Yên Bình

5h30

14

Cảm Nhân – TT. Yên Bình

7h30

15

Cảm Nhân – TT. Yên Bình

12h45

16

Cảm Nhân – TT. Yên Bình

15h00

17

TT. Yên Bình - Xuân Long

7h30

18

TT. Yên Bình - Xuân Long

2h30

19

Xuân Long – TT. Yên Bình

7h00

20

Xuân Long – TT. Yên Bình

14h00

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP