• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
 • Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Thông báo công bố công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 25/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 20/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 06/9/2021 của UBND huyện Yên Bình về xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND huyện Yên Bình về về giải pháp bảo đảm tỷ lệ học sinh các cấp ra lớp giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND huyện Yên Bình về “Ngày thứ Bảy cùng dân và doanh nghiệp” giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 02/8/2021 của UBND huyện Yên Bình về tiếp tục triển khai thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đực phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025
 • Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 28/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em huyện Yên Bình giai đoạn 2021-2030
 • Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giai đoạn 2021-2025
 • Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 26/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
 • Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện chương trình củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030
 • Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện Yên Bình đến năm 2030
 • Kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 20/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chuẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030
 • Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 13/5/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai thực hiện Đề án "Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025" trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND huyện Yên Bình về triển khai xây dựng "Trường học hạnh phúc" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Yên Bình về tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2021-2025
 • Quyết định số 3496/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Yên Bái Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/4/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân huyện Yên Bình giai đoạn 2020-2030 - Copy
 • 1-20 of 31<  1  2  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP