• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 

Bạn Nguyễn Ngọc Lâm

Câu hỏi:

 •         Quá trình thu hút đầu tư, nhất là đối với lĩnh vực công nghiệp đã đem lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế cho huyện Yên Bình. Tuy nhiên, khi các hoạt động khai thác khoáng sản ở đây kết thúc thì công tác phục hồi môi trường nguyên trạng ở đây được các đơn vị thực hiện ra sao thưa ông?

 • Câu trả lời:
     

  Căn cứ các quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010  trong thời gian qua các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Yên Bình sau khi kết thúc khai thác đã thực hiện nghiêm các quy định, trình tự thủ tục về đóng cửa mỏ khoáng sản, phục hồi môi trường theo đúng đề án đóng cửa mỏ khoáng sản đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Sau khi đóng cửa mỏ chúng tôi đều yêu cầu các tổ chức cá nhân phải thực hiện tốt việc khôi phục như san gạt mặt bằng, trồng cây xanh và sử lý tốt các tác nhân gây ô nhiễm.

  Uỷ ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu kết quả thực hiện của các đề án đóng cửa mỏ đồng thời có các kiến nghị, đề xuất với cấp có thẩm quyền trước khi ban hành Quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản theo quy định.


   Các câu hỏi khác
 •        Ông Hoàng Xuân Sơn
 •        Bạn Nguyễn Ngọc Lâm
 •        Ông Nguyễn Văn Thịnh
 •        Anh Phạm Văn Cường
 •        Bà Nguyễn Thanh Thúy
 • ĐẶT CÂU HỎI


       
  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP