• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 

Anh Phạm Văn Cường

Câu hỏi:

 •         Chúng tôi muốn đầu tư nuôi cá tầm tại Hồ Thác Bà, xin hỏi lãnh đạoUBND huyện Yên Bình, hiện nay, huyện có chính sách gì để hỗ trợ phát triển nghề nuôi cá tầm chưa? Nếu có thì những đối tượng nào được hỗ trợ?

 • Câu trả lời:
     

  Huyện Yên Bình đang tiếp tục triển khai và thực hiện tốt chính sách hỗ trợ của tỉnh về chăn nuôi thủy sản trên vùng hồ Thác Bà cụ thể là:

  +Hỗ trợ tiền đóng lồng nuôi cá với mức 3 triệu đồng/ lồng.

  + Hỗ trợ tiền mua lưới, vật tư quây các eo ngách trên hồ Thác Bà để nuôi cá theo phương thức bán thâm canh với số tiền là 10 triệu đồng/ ha.

  Hiện nay trên địa bàn huyện cũng đã có 1 cơ sở nuôi cá Tầm của Công ty Cổ phần cá tầm Phương Bắc, thế và thực hiện chính sách hỗ trợ của tỉnh thì doanh nghiệp này cũng đã được hỗ trợ nguồn kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng.

  Nếu như bạn Cường hoặc các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nào quan tâm và có nhu cầu phát triển nghề nuôi cá trên hồ Thác Bà thì chúng tôi cũng mời bạn trực tiếp đến tham quan để tìm hiểu thực tế và nếu bạn thấy mình có đủ điều kiện đầu tư thì trực tiếp làm việc với chúng tôi. 

  Về việc bạn muốn hỏi những đối tượng nào được hỗ trợ, theo như chính sách của tỉnh thì mọi tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân có ý định đầu tư nuôi cá tầm và một số loại cá khác trên vùng hồ Thác Bà đều được hưởng chính sách ưu đãi này.


   Các câu hỏi khác
 •        Ông Hoàng Xuân Sơn
 •        Bạn Nguyễn Ngọc Lâm
 •        Ông Nguyễn Văn Thịnh
 •        Anh Phạm Văn Cường
 •        Bà Nguyễn Thanh Thúy
 • ĐẶT CÂU HỎI


       
  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP