• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 

Ông Hoàng Xuân Sơn

Câu hỏi:

 •         Tôi được biết trong thời gian qua, huyện Yên Bình đã chú trọng việc phát triển ngành nghề chế biến gỗ rừng trồng để tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu cũng như tạo việc làm cho người lao động. Vậy trong thời gian qua, huyện đã có chính sách cụ thể nào để phát triển vùng rừng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng thưa ông?

 • Câu trả lời:
     

  Những năm gần đây, huyện Yên Bình đã thực hiện rất tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững. Huyện đã có nhiều biện pháp tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng để làm giàu, tăng cường công tác khoanh nuôi, quản lý và khai thác tốt tiềm năng của rừng, ổn định môi trường sinh thái bền vững, bảo vệ tốt rừng phòng hộ, phát triển rừng sản xuất.

  Yên Bình là huyện có diện tích đất lâm nghiệp lớn để phát triển vùng rừng nguyên liệu. Bình quân mỗi năm, toàn huyện trồng mới khoảng từ 2 nghìn 500 đến 2 nghìn 700 ha rừng nguyên liệu nâng độ tàn che phủ của rừng hiện đạt trên 66%.

  Huyện cũng đã triển khai và thực hiện đúng chính sách hỗ trợ về phân bón, cây giống cho các xã vùng đặc biệt khó khăn để khuyến khích người dân trồng rừng  và  cũng đã định hướng cho người dân sản xuất theo các chương trình dự án đã được phê duyệt.

  Đối với việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hiện nay huyện đang nỗ lực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm bằng việc cung cấp thông tin cập nhật cho nông dân, tìm kiếm thị trường tiêu thụ…Đồng thời nỗ lực tạo sự liên kết bền chặt giữa người dân với doanh nghiệp .


   Các câu hỏi khác
 •        Ông Hoàng Xuân Sơn
 •        Bạn Nguyễn Ngọc Lâm
 •        Ông Nguyễn Văn Thịnh
 •        Anh Phạm Văn Cường
 •        Bà Nguyễn Thanh Thúy
 • ĐẶT CÂU HỎI


       
  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP