• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Yên Bình về phổ biến các luật, nghị quyết được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tăng cường phổ biến luật và tăng cường phổ biến pháp luật dịp tết Tân Sửu 2021


Ngày xuất bản: 06/02/2021 11:31:00 SA
Lượt đọc: 1024

Tin khác:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP