• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Hội nghị triển khai công tác thu gom rác thải sinh hoạt về xử lý tại 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên, xã Cảm Nhân


Ngày xuất bản: 23/02/2024 9:33:00 SA
Lượt đọc: 198

     Sáng 22/2, huyện Yên Bình tổ chức hội nghị triển khai công tác thu gom rác thải sinh hoạt về xử lý tại 2 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên , xã Cảm Nhân. Đồng chí Lã Tuấn Hưng - PCT UBND huyện dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban liên quan của huyện, lãnh đạo các xã Đại Minh, Hán Đà, TT Thác Bà, Yên BìnhBạch Hà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Phúc Ninh, Cảm Nhân, Ngọc Chấn, Xuân Long.

 Theo đó, Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Vĩnh Kiên có Công suất 1000kg/giờ để xử lý rác thải trung bình hiện nay khoảng 15 tấn/ngày đềm và có thể đáp ứng khả năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 ước khoảng 20-23 tấn/ ngày đêm. Phạm vi thu gom tại các xã Vĩnh Kiên, Hán Đà, Đại Minh, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh, Phúc An, Thác Bà.

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cảm Nhân có Công suất 1000kg/giờ để xử lý rác thải trung bình hiện nay khoảng 15 tấn/ngày đềm và có thể đáp ứng khả năng xử lý chất thải rắn sinh hoạt đến năm 2030 ước khoảng 20-23 tấn/ ngày đêm. Phạm vi  thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh tại các xã Xuân Long, Ngọc Chấn, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Mỹ Gia, Xuân Lai, Yên Thành. Thời gian dự kiến chạy thử nghiệm của 2 lò đốt từ ngày 01/3/2024 và vận hành chính thức vào ngày 01/6/2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận và có kiến nghị về  các nội dung như cách thức phân loại rác thải,nguồn nhân lực đảm bảo, điểm tập kết rác, thu gom vận chuyển rác thải đảm bảo mỹ quan, cảnh quan môi trường, trợ cấp thêm xe đẩy rác, Hỗ trợ kinh phí xây dựng khu tập kết xe để rác thải….

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lã Tuấn Hưng- PCT UBND huyện để nghị các xã lựa chọn 2 mô hình THT hoặc HTX để thành lập và có quy chế hoạt động rõ ràng; các xã xác định rõ vị trí tập kết và quy mô cụ thể..Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu các phòng ban liên quan, các xã đẩy mạnh  công tác truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức của người dân về cách phân loại rác thải tại nguồn.

Ngọc Diệp

Tin khác:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP