• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 15 mở rộng


Ngày xuất bản: 29/12/2022 7:55:00 SA
Lượt đọc: 1433

        Ngày 28 /12/2022, BCH Đảng bộ huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí An Hoàng Linh – UVBCH Đảng bộ tỉnh , Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư TT Huyện ủy; Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị trong huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn.

 

Năm 2022, với tinh thần chủ động, sát sao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, sự nỗ lực, phấn đấu của các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, huyện Yên Bình đã thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức 30/30 chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, 50/50 chỉ tiêu theo Kế hoạch số 72 của Huyện ủy, trong đó có có 36 chỉ tiêu vượt kế hoạch, nhiều chỉ tiêu quan trọng, quyết định đến tăng trưởng kinh tế của huyện và nhiều chỉ tiêu khó đều hoàn thành và vượt cao, như: Thành lập mới doanh nghiệp vượt 25% KH; thành lập mới HTX gấp gần 2 lần; Kiên cố hóa đường giao thông nông thôn thực hiện vượt 30%KH; doanh thu từ du lịch vượt 39,3% KH; 11 trường học được công nhận đạt chuẩn Quốc gia vượt 2 trường so với kế hoạch; Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân, xây dựng thành công 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đến nay toàn huyện có 22/22 xã đạt chuẩn NTM. Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được quan tâm triển khai sáng tạo có hiệu quả đã làm được 210 nhà cho đối tượng hộ nghèo tăng 61 nhà so với năm 2021; giáo dục đào tạo được quan tâm duy trì vị trí thứ 2 trong toàn tỉnh; y tế được đầu tư xây dựng nâng cấp trang thiết bị đáp ứng nhu cầu thực hiện dịch vụ, kỹ thuật. Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 75 ngày thành lập đảng bộ huyện và tổ chức thành công Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2022. Quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp 202 đảng viên mới đạt 101% KH.

Tại hội nghị, Huyện ủy Yên Bình thông qua tờ trình của Ban thường vụ Huyện ủy Chương trình làm việc của BCH Đảng bộ, BTV Huyện ủy năm 2023; tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 29- NQTW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tờ trình xin ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Tờ trình về việc đề nghị cho ý kiến về mức đánh giá, xếp loại Đảng bộ huyện năm 2022.

 

Hội nghị đã tiến hành chia tổ thảo luận trong đó tập trung vào các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp những cố gắng, nỗ lực của tập thể BCH, các địa phương đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tiếp tục triển khai thực hiện: như những tồn tại hạn chế liên quan đến lĩnh vực ngành, địa phương nào thì chủ động rà soát đánh giá rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn nữa; Các cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản của tỉnh, của huyện; tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM; quan tâm thực hiện phát triển kinh tế xã hội đặcbiệt là NQ 69 và NQ số 10 và các chính sách hỗ trợ của  huyện ban hành; tập trung đẩy mạnh công tác CĐS trong năm 2023; làm tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường. Trước mắt từ nay tới tết nguyên đán tập chung chăm lo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân có một cái tết đầy đủ an toàn lành mạnh.

Tại hội nghị này, huyện Yên Bình đã phát động quyên góp ủng hộ  người nghèo nhân dịp chuẩn bị đón tết Quý Mão 2023 được gần 122 triệu đồng.

Hữu Nghĩa Trung tâm TT&VH Yên Bình

   

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP