• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Hội Luật Gia tỉnh Yên Bái - BHXH tỉnh Yên Bái và BHXH huyện Yên Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình


Ngày xuất bản: 06/12/2023 3:27:00 CH
Lượt đọc: 572

        Ngày 4-5/12/2023, Hội Luật Gia tỉnh Yên Bái - BHXH tỉnh Yên Bái và BHXH huyện Yên Bình phối hợp tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trong đó tập trung tuyên truyền cho người dân tham gia BHYT theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn các xã Yên Thành, Xuân Lai, Ngọc Chấn và Cảm Nhân, huyện Yên Bình.

 

Kết quả, sau 2 ngày đã vận động được 445 người tham gia BHYTtheo Nghị định 75/2023/NĐ-CP, nâng tổng số người tham gia BHYT của huyện 104.063 người đạt 96,7 %.BHXH huyện sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đồng thời có những giải pháp tích cực đặc biệt là công tác tuyên truyền để đảm bảo 100% người dân tham gia BHYT.

Thông qua chương trình của Hội nghị và sự đối thoại của người dân với Lãnh đạo BHXH tỉnh, BHXH huyện, nhiều người dân đã nắm bắt và hiểu biết thêm về sự ưu việt của các chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và có mong muốn tham gia vào hệ thống an sinh xã hội của Nhà nước ta để được hưởng lương hưu và được chăm sóc y tế. Kết quả đã có 445 người tham gia BHYT.

Ngọc Diêp

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP