• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

Đoàn kiểm tra ra soát hộ nghèo tỉnh Yên Bái kiểm tra, đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn huyện Yên Bình


Ngày xuất bản: 24/11/2021 10:18:00 SA
Lượt đọc: 71

       Chiều ngày 23/11/2021, Đoàn kiểm tra ra soát hộ nghèo tỉnh Yên Bái gồm các Sở: Kế hoạch& Đầu tư, Sở LĐTB&XH đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình để kiểm tra, đánh giá công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, các thành viên ban chỉ đạo giảm nghèo huyệnYên Bình.

 

Thực hiện kế hoạch 193 của UBND tỉnh Yên Bái về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông - lâm - ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo rà soát cấp huyện chủ động phối hợp với sở LĐTB-XH tỉnh tổ chức tập huấn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 cho BCĐ, tổ giúp việc cấp huyện và cán bộ thực hiện công tác rà soát cấp xã, thôn. Cùng với đẩy mạnh các hoạt động rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện Yên Bình còn tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh thực hiện chính sách giảm nghèo, vận động hỗ trợ người dân thoát nghèo bền vững qua các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo; hỗ trợ người dân vay vốn giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập của người dân. Tổ chức ra quân thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo trên địa bàn huyện. Đến nay, qua đánh giá sơ bộ về tiến độ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình. Tổng số hộ đưa vào ra soát là 8.053 hộ, trong đó hộ có đơn đề gnhij rà soát là 4.867 hộ chiếm 60,43% so với tổng số hộ rà soát, chủ yếu là các hộ thoát nghèo giai đoạn 2016-2021. Kết quả rà soát theo chuẩn mới, số hộ nghèo là 4.257 hộ chiếm 13,99%, số hộ cận nghèo 2.599 hộ chiếm 8,54%.

Trước đó, để có cơ sở làm việc với Ban chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình của huyện Đoàn công tác đã đi kiểm tra, làm việc tại 2 xã Đại Minh và Tân Nguyên. Qua kiểm tra, cơ bản các tiến độ điều tra của 2 xã diễn ra đúng quy trình.

Kết luận buổi làm việc, Đoàn công tác đã đánh giá cao công tác tổ chức thực hiện rà soát cũng như các giải pháp giảm nghèo trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đây là năm đầu tiên triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều có nhiều điểm mới, các điều tra viên còn lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là trong quá trình chấm điểm thực tế theo phiếu khảo sát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trong khi hệ thống biểu mẫu về công tác rà soát còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với thực tế, một số thông tin rất khó thu thập theo quy định. Đoàn công tác cũng đề nghị với huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác ra soát hộ nghèo, và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2021. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc rà soát; cập nhật thông tin hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình theo quy định. Thực hiện tốt việc họp dân để lấy ý kiến về kết quả rà soát, niêm yết công khai kết quả rà soát, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện phức tạp liên quan đến công tác rà soát. Thực hiện chế độ báo cáo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

 

 Tiếp thu ý của đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Lê Dũng - PCT UBND huyện yêu cầu thành viên BCD và tổ giúp việc BCD cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, tự giác vươn lên thoát nghèo của người dân để tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện ./.

Hoàng Đức - Trung tâm TT&VH Yên Bình

Tin khác:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP