• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Đoàn kiểm tra của Ban dân tộc tỉnh Yên Bái làm việc với UBND huyện Yên Bình về việc kiểm tra chuyên đề việc tổ chức, chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính Phủ


Ngày xuất bản: 06/12/2023 3:17:00 CH
Lượt đọc: 642

       Sáng 6/12, Đoàn kiểm tra của Ban dân tộc tỉnh Yên Bái làm việc với UBND huyện Yên Bình về việc kiểm tra chuyên đề việc tổ chức , chỉ đạo triển khai và kết quả thực hiện quyết định số 2085 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và MN giai đoạn 2017-2020. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện. Tham dự buổi làm việc còn có lãnh đạo các phòng ban liên quan của huyện.

Trong 02 năm 2019- 2020, tại huyện Yên Bình triển khai thực hiện 02 chính sách gồm chính sách hỗ trợ téc nước sinh hoạt và chính sách hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất (không được giao vốn thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề), theo đó toàn huyện đã thưc hiện hỗ trợ 707 hộ khó khăn về nguồn nước có dụng cụ chứa nước sinh hoạt, với tổng kinh phí thực hiện là 1.060 triệu đồng và hỗ trợ 110 hộ được vay vốn phát triển sản xuất với tổng dự nợ đến hết năm 2021 là 5.750 triệu đồng.

Tại buổi làm việc Đoàn kiểm tra đã thông qua kết quả công tác kiểm tra, thanh tra giai đoạn 2019-2020 tại tại 4 xã: Xuân Lai, Yên Thành, Vũ Linh và Bạch Hà, kiểm tra việc cấp téc nước tại các xã Tân Nguyên, Bảo Ái, Cảm Nhân; giám sát việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các xã có thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Kết luận buổi làm việc, Ban Dân Tộc Tỉnh đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện. Đồng thời đề nghị cấp huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tăng cường tuyên truyền các chính sách dân tộc đã và đang được nhà nước đầu tư, hỗ trợ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc.

Ngọc Diệp

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP