• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

UBND HUYỆN YÊN BÌNH 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

 02163 885 142       Fax: 02163 885 142

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Nguyễn Xuân Trường

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

 

2

Lã Tuấn Hưng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

3

 Nguyễn Lê Dũng

Phó Chủ tịch UBND huyện

 

 

   

     Ủy ban nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện bầu là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan nhà nước cấp trên.

     Ủy ban nhân dân chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn.

     Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương, góp phần bảo đảm sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính nhà nước từ trung ương tới cơ sở.

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP