• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Nguyễn Xuân Trường.

- Sinh ngày: 22/11/1974

- Nơi sinh: Thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

- Quê quán: Xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

- Dân tộc: Kinh.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 17/11/2004.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế nông nghiệp; Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11/1997 đến tháng 03/2000

Nhân viên hợp đồng của Sở Địa chính tỉnh Yên Bái

Từ tháng 04/2000 đến tháng 01/2001

Khuyến nông viên cơ sở xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn

Từ tháng 02/2001 đến tháng 10/2001

Nhân viên hợp đồng của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Yên Bái

Từ tháng 11/2001 đến tháng 10/2002

Chuyên viên tập sự của Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường tỉnh Yên Bái

Từ tháng 11/2002 đến tháng 04/2006

Chuyên viên Sở Khoa học, công nghệ và Môi trường tỉnh Yên Bái

Từ tháng 05/2006 đến tháng 05/2008

Phó Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Từ tháng 06/2008 đến tháng 01/2010

Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Từ tháng 02/2010 đến tháng 02/2015

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

Từ tháng 03/2015 đến tháng 05/2019

Phó Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Từ tháng 05/2019 đến tháng 06/2020

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái

Từ tháng 06/2020 đến tháng 07/2020

Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Từ tháng 07/2020 đến nay

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

 

Đồng chí Lã Tuấn Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Lã Tuấn Hưng.

- Sinh ngày: 12/06/1977

- Nơi sinh: Xã Yên Bình - Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái.

- Quê quán: Xã Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái.

- Dân tộc: Kinh.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/12/2000.

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp; cử nhân Kinh tế; Thạc sỹ Nông nghiệp.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 11/1999 đến tháng 04/2000

Cán bộ hợp đồng của Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Từ tháng 05/2000 đến tháng 05/2003

Cán bộ hợp đồng Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái (được phân công làm khuyến nông viên cơ sở xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái)

Từ tháng 06/2003 đến tháng 03/2004

Cán bộ kỹ thuật Trạm Khuyến nông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 04/2004 đến tháng 03/2009

Phó Trưởng trạm Khuyến Nông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 04/2009 đến tháng 05/2011

Trưởng trạm Khuyến nông huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 06/2011 đến tháng 08/2012

Phó Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 09/2012 đến tháng 12/2019

Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 06/2022 đến nay

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

 

Đồng chí Nguyễn Lê Dũng – Phó Chủ tịch UBND huyện

Tiểu sử tóm tắt

- Họ và tên: Nguyễn Lê Dũng.

- Sinh ngày: 22/07/1977

- Nơi sinh: Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Quê quán: Xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Dân tộc: Kinh.                                     

- Tôn giáo: Không.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 11/12/2000.

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản lý xã hội; Cử nhân Luật; Cử nhân Chính trị học.

- Lý luận chính trị: Cao cấp.

Quá trình công tác

 

Thời gian

Công việc, chức danh, chức vụ, nơi công tác (Chính quyền, Đảng, đoàn thể)

Từ tháng 10/2000 đến tháng 10/2002

Cán bộ hợp đồng tại Văn phòng Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 11/2002 đến tháng 10/2006

Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 11/2006 đến tháng 09/2007

Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Từ tháng 10/2007 đến tháng 03/2009

Phó Chánh Văn phòng phụ trách Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Từ tháng 04/2009 đến tháng 04/2012

Chánh Văn phòng Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Từ tháng 05/2012 đến tháng 07/2012

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Tổ chức Huyện ủy, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 08/2012 đến tháng 12/2015

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2018

Trưởng phòng Tổ chức Đảng - Đảng viên Ban, Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái.

Từ tháng 12/2018 đến nay                  

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP