• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHUNG KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN YÊN BÌNH

 MTTQVN HUYỆN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN

 

1. CƠ QUAN THAM MƯU, GIÚP VIỆC CHUNG KHỐI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HUYỆN YÊN BÌNH 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bàn Văn Thêm

Trưởng khối

 

 

2

Nguyễn Quốc Tú

Phó Trưởng khối

 

 

3

Hà Quốc Trung

Phó Trưởng khối

 

 

4

Phan Thanh Yên

Phó Trưởng khối

 

 

5

Nguyễn Đức Vượng

Phó Trưởng khối

 

 

6

Nguyễn Thị Hồng Hương

Phó Trưởng khối

 

 

 

 

2. ỦY BAN MẬT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM HUYỆN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.137

Email

mattrantoquocyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Bàn Văn Thêm

Chủ tịch

02163.885.137

 

2

Nguyễn Quốc Tú

Phó Chủ tịch

02163.885.137

 

3

Nguyễn Hồng Huy

Phó Chủ tịch

02163.885.137

 

 

 

 3. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.414

Email

ldldhuyenyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Thị Hồng Hương

Chủ tịch

02163.885.414

 

 

 

4. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN 

  

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.373

Email

thongtinhpnyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Phan Thanh Yên

Chủ tịch

02163.508.342

 

2

Vũ Thị Xuân Thủy

Phó Chủ tịch

 02163.885.373

 

 

 

5. HỘI NÔNG DÂN 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.375

Email

hoinongdanyenbinh@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Vượng

Chủ tịch

02163.885.375

 

2

Nguyễn Ngọc Nga

Phó Chủ tịch

02163.885.375

 

3

 Hoàng Huy Hiệu

 Phó Chủ tịch

 

 

 

 

6. HỘI CỰU CHIẾN BINH 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.372

Email

 hoiccbyb@gmail.com

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Hà Quốc Trung

Chủ tịch

02163.885.375

 

 2

Hoàng Đình Đông

Phó Chủ tịch

02163.885.375

 

 

 

7. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH HUYỆN 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.376

Email

huyendoanyenbinh@yahoo.com.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Lý Trung Dũng

Bí thư phụ trách

02163.885.376

 

2

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Phó Bí thư

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP