• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

 

THÔNG TIN XÃ TÂN HƯƠNG

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Tân Hương – huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3882.302

Email

 xatanhuong.yenbinh@yenbai.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3882.302

2

Trần Ngọc Thương

Bí thư Đảng ủy

 

3

Hoàng Văn Lành

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

4

Tạ Minh Nhất

HUV, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

 

5

Lạc Thị Bình

Phó Chủ tịch UBND

 

6

Hầu Thị Hồng

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Lục Văn Khai

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

 

 
       

 

 
 
 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP