• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

 

THÔNG TIN XÃ MỸ GIA

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Mỹ Gia – huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3883.054

Email

xamygia.yenbinh@yenbai.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3883.054

2

Trần Ngọc Đẳng

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

 

3

Hà Văn Lĩnh

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

 

4

 Chu Bích Hằng

Phó Chủ tịch HĐND

 

5

Lân Hoàng Huy

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP