• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

 

THÔNG TIN XÃ BẢO ÁI

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Xã Bảo Ái – huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

0216.3882.102

Email

xabaoai.yenbinh@yenbai.gov.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Thường trực

 

0216.3882.102

2

Nông Văn Bắc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

 

3

 Triệu Ánh Kim

Phó Bí thư TT Đảng ủy

 

4

Nguyễn Minh Tiến

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

 

5

 Hoàng Văn Quyết

Phó Chủ tịch HĐND

 

6

 Triệu Ngọc Thanh

Phó Chủ tịch UBND

 

7

Lê Trí Hùng

Phó Chủ tịch UBND

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP