• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

 

  

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN YÊN BÌNH

 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình - huyện Yên Bình - tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163 885 142                   Fax: 02163 885 142

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

An Hoàng Linh

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó Chủ tịch HĐND

02163.888.999

 

3

 

Phó Chủ tịch HĐND

02163.886.212

 

 

  

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP