• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY VÀ CÁC CƠ QUAN ĐẢNG

 

1. VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

02163.885.126

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Dương Trung Kiên

Chánh Văn phòng

02163.885.126

 

2

Bùi Văn Cảnh

Phó Chánh Văn phòng

 

 

3

 

Phó Chánh Văn phòng

 

 

4

 

Phó Chánh Văn phòng

   

 

   

 

 

 

2. BAN DÂN VẬN

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.886.332

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

 Bàn Văn Thêm

Trưởng Ban

 

 

2

Đinh Xuân Trường

Phó Trưởng Ban

 

 

3

 Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó Trưởng Ban

 

 

 

3. BAN TUYÊN GIÁO

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.886.696

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Sơn

Trưởng Ban

 

 

2

Vũ Thị Thúy

Phó Trưởng Ban

 

 

3

Nguyễn Huy Kiên

Phó Trưởng Ban

 

 

   4. ỦY BAN KIỂM TRA 

  

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Thị Thúy Hải

 Chủ nhiệm

 

 

2

 Nguyễn Quang Trung

Phó Chủ nhiệm

   
3  Vũ Hồng Hải Phó Chủ nhiệm    

 

 5. BAN TỔ CHỨC 

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 7 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.886.93202163 885 332 

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Vũ Thị Linh Nhâm

Thủ trưởng

 

 

2

Tạ Quang Công

Phó Thủ thưởng

 

 

3

Nguyễn Khánh Dương

Phó Thủ thưởng

 

 

4

 

Phó Thủ thưởng

 

 

 

6. TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

 

THÔNG TIN CHUNG

Địa chỉ

Tổ dân phố 4 - thị trấn Yên Bình

Điện thoại

 02163.885.448

Email

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Văn Sơn

Giám đốc

 

 

2

Lương Anh Tuấn

Phó Giám đốc

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP