• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

 

 BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

  

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

An Hoàng Linh

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Nguyễn Dũng Giang

Phó Bí thư TT Huyện uỷ 

3

Nguyễn Xuân Trường

Phó Bí thư Huyện uỷ - Chủ tịch UBND huyện

4

Bàn Văn Thêm

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

5

Vũ Thị Linh Nhâm

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6

 Trần Thị Thúy Hải

UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

7

Nguyễn Văn Sơn

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

Nguyễn Lê Dũng

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Lã Tuấn Hưng

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Trịnh Huỳnh Sơn

UVBTV - Trưởng Công an Huyện

12

Hoàng Minh Dũng

UVBTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

13

Đặng Thanh Hải

UVBTV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP