• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XXIII, NHIỆM KỲ 2020-2025

   

 

STT

Họ và tên

Chức danh

1

An Hoàng Linh

Tỉnh ủy viên, UVBTV - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

2

Nguyễn Dũng Giang

UVBTV - Phó Bí thư Huyện uỷ

3

Nguyễn Xuân Trường

UVBBTV -  Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện

4

Bàn Văn Thêm

UVBTV - Trưởng Ban Dân vận Huyện uỷ kiêm Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng Khối cơ quan tham mưu giúp việc chung của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

5

Vũ Thị Linh Nhâm

UVBTV - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

6

Trần Thị Thúy Hải

UVBTV - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

7

Nguyễn Văn Sơn

UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

8

Nguyễn Thị Thu Hằng

UVBTV - Phó Chủ tịch HĐND huyện

9

Nguyễn Lê Dũng

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

10

Lã Tuấn Hưng

UVBTV - Phó Chủ tịch UBND huyện

11

Trịnh Huỳnh Sơn

UVBTV - Trưởng Công an Huyện

12

Hoàng Minh Dũng

UVBTV - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện

13

Đặng Thanh Hải

UVBTV - Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Bình

14

Nguyễn Quang Vinh

UVBCH - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện

15

Phạm Văn Hiền

UVBCH - Chánh Thanh tra huyện

16

Phan Thanh Yên

UVBCH - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

17

Nguyễn Thị Hồng Hương

UVBCH - Chủ tịch Liên Đoàn Lao động huyện, Phó Trưởng khối cơ quan tham mưu, giúp việc chung của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

18

Lý Trung Dũng

UVBCH - Bí thư Huyện đoàn

19

Hoàng Thị Duyên

UVBCH - Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Kiên

20

Nguyễn Vinh Quang

UVBCH - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

21

Nguyễn Văn Lịch

UVBCH - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

22

Vũ Tuấn Mạnh

UVBCH - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin

23

Nguyễn Xuân Tùng

UVBCH – Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường

24

Nguyễn Đức Long

UVBCH - Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

25

Vũ Hồng Hải

UVBCH - Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

26

Ngô Chí Cường

UVBCH – Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện

27

Đỗ Thị Thanh

UVBCH – Chánh án Tòa án nhân dân huyện

28

 Lều Thị Thanh Nga

UVBCH – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện

29

Tạ Quang Công

UVBCH - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND huyện

30

 

UVBCH – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hán Đà

31

Trần Anh Hải

UVBCH - Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng

32

Ma Văn Mạnh

UVBCH - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cảm Nhân

33

Địch Quang Phục

UVBCH - Bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND xã Vũ Linh

34

Vũ Quốc Hiếu

UVBCH - Bí thư Đảng ủy xã Đại Đồng

35

Tạ Minh Nhất

UVBCH – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Hương

36

Hà Văn Mạnh

UVBCH - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nguyên

37

Hứa Thị Chiên

UVBCH - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngọc Chấn

38

Trần Ngọc Đẳng

UVBCH - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Gia

 

 

 

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP