• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Xã Đại Minh, huyện Yên Bình đón bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTMNC (đối với 3 xã Mỹ Gia, Bạch hà, Xuân Long) NTMKM nổi trội về văn hóa (đối với xã Đại Minh)

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Bạch Hà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP