• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Quyết định ban hành Quy chế quản lý kiến trúc điểm cư dân nông thôn xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

>> Xem chi tiết...

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn NTMNC (đối với 3 xã Mỹ Gia, Bạch hà, Xuân Long) NTMKM nổi trội về văn hóa (đối với xã Đại Minh)

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Bạch Hà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn trung tâm xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (tỷ lệ 1/1500)

>> Xem chi tiết...

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP