• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh

>> Xem chi tiết...

Huyện Yên Bình tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

>> Xem chi tiết...

MỸ GIA NÔ LỰC CÁN ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch số 203/KH-BCĐ ngày 16/9/2021 của BCĐ TCQGYTX huyện Yên Bình về thẩm định đánh giá kết quả xây dựng duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế và thực hiện các chỉ tiêu nông thôn mới do ngành y tế phụ trách năm 2021

>> Xem chi tiết...

Bí thư Huyện ủy An Hoàng Linh – Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Đại Minh

>> Xem chi tiết...

Xuân Lai nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới

>> Xem chi tiết...

Huyện Yên Bình tổ chức hội nghị thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận xã Hán Đà và xã Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021

>> Xem chi tiết...

Đồng chí Nguyễn Lê Dũng – Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ - Phó Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới và công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại xã Cảm Nhân, Ngọc Chấn và Xuân Lai

>> Xem chi tiết...

Kế hoạch số 154/KH-BCĐ ngày 05/7/2021 của BCĐ xây dựng TCQGYTX huyện Yên Bình về kiểm tra giám sát, hỗ trợ các xã xây dựng, duy trì Tiêu chí quốc gia về y tế và thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới do ngành y tế phụ trách năm 2021

>> Xem chi tiết...

Yên Bình sôi nổi các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới

>> Xem chi tiết...

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP