• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Làng Rẫy

Ngày 26/01/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh, trong đó xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích Chùa Làng Rẫy là di tích cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Di tích Lịch sử văn hóa Chùa Văn Lãng (Chùa Ngã Hai)

Ngày 26/01/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh, trong đó xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích Chùa Văn Lãng (Chùa Ngã Hai) là di tích cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - văn hóa Đình Ba Chãng

Đình Ba Chãng, xã Phúc An, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

 

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - văn hóa Đền, Chùa Linh Sơn

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quyết định số 1581/QĐ-UBND công nhận Đền, Chùa Linh Sơn xã Tân Hương huyện Yên Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - văn hóa Đền Cửa Ngòi

Ngày 20/01/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quyết định số 131/QĐ-UBND công nhận Đền cửaNgòi xã Đại Minh, huyện Yên Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - văn hóa Đền, Chùa Thác Ô Đồ

Ngày 22/12/2016, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 3654/QĐ-UBND công nhận quần thể Đền, Chùa Thác Ô Đồ xã Phúc An, huyện Yên Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Lịch sử văn hoá

Huyện Yên Bình xưa kia là một vùng của nước Văn Lang, rồi thuộc Tượng quận, Giao chỉ,Vào thời Trần, huyện Yên Bình ngày nay là trại Thu Vật thuộc châu Tuyên Quang. Sang thời Lê, được nâng cấp thành châu lệ vào phủ Yên Bình,trấn Tuyên Quang.

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - văn hóa Đền Làng Thân

Ngày 06/2/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND công nhận đền Làng Thân, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái là Di tích lịch sử-văn hóa cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phúc Hòa

Ngày 16/7/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1118/QĐ-UBND công nhận chùa Phúc Hòa, xã Hán Đà, huyện Yên Bình là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

>> Xem chi tiết...

Di tích lịch sử - cách mạng Trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến Liên khu 10

Di tích Trụ sở Ủy ban hành chính kháng chiến Liên khu 10 có tổng diện tích 5.312,7 m2, thuộc thôn Hơn, xã Thịnh Hưng, huyện Yên bình, tỉnh Yên Bái, cách Uỷ ban nhân dân xã Thịnh Hưng 3km về phía Nam; cách thành phố Yên Bái 21km về hướng Đông Nam.

>> Xem chi tiết...

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP