• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
 

    Câu hỏi:

  • Tôi được biết trong thời gian qua, huyện Yên Bình đã chú trọng việc phát triển ngành nghề chế biến gỗ rừng trồng để tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu, tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu cũng như tạo việc làm cho người lao động. Vậy trong thời gian qua, huyện đã có chính sách cụ thể nào để phát triển vùng rừng nguyên liệu để đáp ứng nhu cầu chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng trồng thưa ông?

  •     Câu trả lời:


  • Những năm gần đây, huyện Yên Bình đã thực hiện rất tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần giúp người dân thoát nghèo nhanh và bền vững. Huyện đã có nhiều biện pháp tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng hiện có, đẩy mạnh trồng rừng để làm giàu, tăng cường công tác khoanh nuôi...

  • BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

    LƯỢT TRUY CẬP