• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
Công văn số 1269/UBND-VP ngày 09/8/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch bệnh COVID-19
09/08/2020 4:53:00 CH
Lượt xem: 742

Văn bản khác:

 • Công văn số 1473/UBND-VP ngày 08/9/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc iếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19
 • Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện Dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn sản xuất lợn giống phục vụ tái đàn với tiêu thụ sản phẩm lợn thịt thương phẩm huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái năm 2020
 • Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Trần Ngọc Xuân đang quản lý, sử dụng tại tổ 6 (tổ 8a cũ) thị trấn Yên Bình để xây dựng công trình: Sân vận động thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 858/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Nguyễn Kim Thanh đang quản lý, sử dụng tại tổ 6 (tổ 8a cũ) thị trấn Yên Bình để xây dựng công trình: Sân vận động thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 21/7/2020 của UBND huyện Yên Bình về việc thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình ông Lê Văn Thắng đang quản lý, sử dụng tại tổ 6 (tổ 8a cũ) thị trấn Yên Bình để xây dựng công trình: Sân vận động thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • 1-5 of 417<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP