• TRANG CHỦ
 • CHÍNH QUYỀN
 • DOANH NGHIỆP
 • DU LỊCH
 • LIÊN HỆ
 • TÌM KIẾM
 
 • Kế hoạch số 60/KH-VHTT ngày 20/3/2020 của UBND huyện Yên Bình về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số cho phí tuân thủ pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/3/2020 của UBND huyện Yên Bình về tổ chức Hội thi "Hòa giải viên giỏi" huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 27/02/2020 của UBND huyện Yên Bình Triển khai thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 22/9/2014 của Bộ Chính trị và Thông báo kết luận số 158-TB/TW ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XI về hội quần chúng trong tình hình mới
 • Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Phòng, chống tai nạn, thương tích năm 2020
 • Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
 • Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phí nông nghiệp năm 2020
 • Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức các đoàn thăm, chúc mừng các đơn vị y tế trong huyện và một số Bệnh viện Trung ương hợp tác với huyện nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2/1955-27/2/2020
 • Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tiêm chủng mở rộng trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Phòng, chống bệnh không lây nhiễm huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Tổ chức HN gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư Xuân Canh Tý 2020
 • Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 12/02/2020 của UBND huyện Yên Bình vềTriển khai tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020
 • Kế hoạch số 28/KH-HĐPH ngày 11/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Yên Bình về Hoạt động của HĐPHPB, GDPL năm 2020
 • Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 31/01/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện Yên Bình
 • Kế hoạch số 27/KH-HĐPH ngày 11/02/2020 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Yên Bình Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020
 • Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 11/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" năm 2020
 • Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 10/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Thực hiện Chương trình hành động số 34-CTr/HU ngày 8/1/2020 của BTV huyện uỷ Yên Bình về thực hiện Chỉ thị 31-CT/TU ngày 25/12/2019 của BTV tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự năm 2020
 • Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 190-Ctr/TU ngày 26/11/2019 của tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và NGhị quyết Hội nghị lần thứ 27, BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 (Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch 16/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Yên Bình)
 • Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện Yên Bình về Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 190-Ctr/TU ngày 26/11/2019 của tỉnh uỷ thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và NGhị quyết Hội nghị lần thứ 27, BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020
 • Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND huyện Yên Bình về Kịch bản phòng, chống ứng phó với dịch cúm gia cầm trên địa bàn huyện Yên Bình năm 2020
 • 1-20 of 84<  1  2  3  4  5  >

  BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

  LƯỢT TRUY CẬP