• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

Yên Bình hoàn thành tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025


Ngày xuất bản: 17/05/2020 9:29:00 SA
Lượt đọc: 388

 Đến hết ngày 13/5/2020, tất cả 47/47 Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Bình đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

Ảnh: Thường trực Huyện ủy chủ trì rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội cấp cơ sở

 

Huyện đã lựa chọn Đảng bộ xã Vĩnh Kiên và Đảng bộ Cơ quan Đảng - đoàn thể huyện Yên Bình để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. Cùng với 2 đơn vị tổ chức Đại hội điểm, đến nay 100% chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Qua đánh giá, thời gian tiến hành Đại hội được bố trí phù hợp, đảng viên dự Đại hội khá đầy đủ, thái độ nghiêm túc, chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Đại hội, thể hiện trách nhiệm trong thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới.  Nội dung Đại hội đều thực hiện đầy đủ 4 nội dung theo yêu cầu tại Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo yêu cầu. Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, đúng quy định. Báo cáo chính trị đã đánh giá toàn diện những kết quả chủ yếu của việc triển khai nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình. Đại hội bầu đủ số lượng theo quy định, chất lượng nhân sự tham gia Ban chấp hành khoá mới bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Thành công của Đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ huyện Yên Bình tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 6./. 

Hoàng Đức – Trung tâm TT&VH Yên Bình

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP