• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

Huyện Yên Bình đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy


Ngày xuất bản: 17/11/2020 8:15:00 SA
Lượt đọc: 31

  

Thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Huyện ủy Yên Bình đã đề ra 40 chỉ tiêu cho năm 2020 theo hướng phấn đấu cao, theo phương châm "Giao nhiệm vụ, khoán sản phẩm".

 

 Ảnh: Đồng chí An Hoàng Linh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kiểm tra  hoạt động của bộ phận hành chính công tại xã Cảm Nhân

 

Kết quả  đến hết tháng 10/2020, huyện Yên Bình đã đạt và vượt 17/28 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy, 06 chỉ tiêu đạt từ 85% trở lên, 05 chỉ tiêu còn lại chưa đến thời điểm đánh giá. Kinh tế của huyện đã có bước phục hồi và tăng trưởng trở lại trên cả 3 trụ cột nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 3.400 tỷ đồng, bằng 103,3% kế hoạch tỉnh giao. Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư đồng bộ, bảo đảm chất lượng và tiến độ đề ra, nhất là các công trình trọng điểm chào mừng thành công Đại hội đảng bộ các cấp. Thu ngân sách trên địa bàn đạt gần 230 tỷ đồng đạt trên 84% kế hoạch bổ sung. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên, giảm nghèo nhanh và bền vững  với tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 4,14%; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt . Tình hình an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Huyện Yên Bình quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu phấn đấu theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy vào trung tuần tháng 12./.

Đức Thành (Trung tâm TT&VH Yên Bình)

 

Tin khác:

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP