• TRANG CHỦ
  • CHÍNH QUYỀN
  • DOANH NGHIỆP
  • DU LỊCH
  • LIÊN HỆ
  • TÌM KIẾM
 

HĐND huyện Yên Bình khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 10


Ngày xuất bản: 29/06/2020 9:15:00 SA
Lượt đọc: 94

 Ngay sau Hội nghị công bố Quyết định của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ, HĐND huyện Yên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 10 bầu bổ xung, kiện toàn, miễn nhiệm một số chức danh của HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021, sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước, Nghị quyết HĐND huyện 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Đoàn Hữu Phung – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó Bí thư T.T Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đao kỳ họp.

Ảnh: Toàn cảnh Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Yên Bình

 

Tại Kỳ họp với sự nhất trí và tín nhiệm cao của các đại biểu HĐND, đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Bí thư Huyện ủy được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Yên Bình.

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh năm 2020, dưới sự chỉ đạo sát sao của BTV Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự điều hành linh hoạt của UBND huyện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện Yên Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong số 33 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2020 và thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy Yên Bái,  huyện Yên Bình đã xây dựng 36 chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đến hết tháng 6 toàn huyện đã có 26 chỉ tiêu có kết quả đánh giá trong đó có 18 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch .

Về những kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể: Trên lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục phát triển ổn định; toàn huyện đã thực hiện gieo cấy được trên 4.000ha lúa, vượt kế hoạch đề ra trong đó diện tích cấy dưới cốt là 183,7ha, các loại cây màu đã trồng được trên 3.000ha, trồng mới trên 3.185 ha rừng đạt 106,2% KH, tiếp tục triển khai dự án KWF8 rừng gỗ lớn, trồng mới 45ha cây ăn quả đồng thời chăm sóc tốt 1919,6ha cây ăn quả hiện có. Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản  tiếp tục phát triển theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Huyện đã hoàn thành thẩm định 20 cơ sở đăng ký thực hiện Đề án phát triển chăn nuôi hàng hóa và hoàn thành hỗ trợ các hộ đóng mới nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà và đang triển khai 7 dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm là bưởi Đại Minh, cây dược liệu, gỗ keo, gỗ ván dán và viên nén, cá nuôi hồ Thác Bà, gà đồi Linh Môn và gạo đặc sản Bạch Hà, đồng thời mở rộng quy mô đối với 2 Dự án là cá nuôi hồ Thác Bà từ 20.500m3 lên 64.000m3 và sản phẩm gỗ keo quy mô trồng mới từ 1381ha lên 2000ha. Công tác phòng chống thiên tai - TKCN được triển khai đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Công tác xây dựng nông thôn mới được chú trọng, đến nay đã có 10 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 12 xã đạt từ 10-14 tiêu chí. Huyện Yên Bình phấn đấu năm 2020 có thêm 4 xã  là Vũ Linh, Xuân Long, Cảm Nhân  và Đại Đồng đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác thu ngân sách được tăng cường đẩy mạnh, đến trung tần tháng 6 toàn huyện  thu trên địa bàn đạt  trên 86,4 tỷ đồng bằng  37,9 % dự toán tỉnh giao.

Đặc biệt trên lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ đây là lĩnh vực được xác định là tiềm năng thế mạnh của huyện và là mũi nhọn trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù có ảnh hưởng nhất định của dịch bệnh Covid – 19 song sản xuất công nghiệp, TTCN trên địa bàn huyện tiếp tuc có bước phát triển cả về quy mô, số lượng và ngành nghề. 6 tháng đầu năm giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tính theo giá hiện hành đạt trên 2.948,5 tỷ đồng tăng  26% so với cùng kỳ, hoạt động thương mại, dịch vụ duy trì đảm bảo chỉ tiêu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm đạt 1.300 tỷ đồng bằng 42,9% KH. Lĩnh vực xây dựng cơ bản tiếp tục được đầu tư  đã thực hiện 19 công trình xây dựng dân dụng, 114 công trình giao thông . Hoạt động thông tin tuyên truyền được thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là việc tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19. Quốc phòng, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội được đảm bảo;

 6 tháng đầu năm hoạt động của HĐND huyện đã thực hiện có hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ, các Kỳ họp đều được tổ chức đúng thời gian việc thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình và ban hành Nghị quyết đảm bảo đúng trình tự phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết đơn thư,  khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã được nghiên cứu các báo cáo của Ủy ban MTTQ huyện về tham gia xây dựng chính quyền, Báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiếm sát nhân dân, báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện về  kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các Tờ trình của HĐND huyện và dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021, Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2019, Tờ trình của UBND huyện và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh  bổ sung dự toán thu chi ngân sách các xã thị trấn năm 2020.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Hữu Phung- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp

 

Tới dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Đoàn Hữu Phung- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh - Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền, sự  giám sát chặt chẽ của HĐND và sự điều hành năng động của UBND đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế và nêu lên những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần khẩn trương rà soát đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhất là các chỉ tiêu đạt thấp, khó thực hiện đề ra những giải pháp phù hợp, chủ động tập trung tháo gỡ vướng mắc, phân công nhiệm vụ rõ ràng gắn trách nhiệm cá nhân, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2020 đề ra. Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường hoạt động giám sát đối với việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND của các cơ quan hành chính các cấp. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, tập trung thực hiện việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thực hiện tốt các dự án phát triển sản xuất  liên kết theo chuỗi giá trị gắn với  tiêu thụ sản phẩm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng kinh doanh, nâng cao năng xuất, chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân các công trình dự án trọng điểm, dự án phát triển quỹ đất, triển khai quyết liệt giải pháp về quản lý thu, chi ngân sách đảm bảo kế hoạch.

Tập trung cao cho phát triển du lịch dịch vụ đa dạng các sản phẩm nhằm tạo sức hấp dẫn của du khách. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo. Cải thiện chất lượng các dịch vụ y tế, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe  nhân dân, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tiếp tục thực hiện tốt chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội chăm lo cho đời sống nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh kiên quyết không để xảy ra điểm nóng.

Ảnh: Đồng chí Đoàn Hữu Phung, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy và Đồng chí Nguyễn Dũng Giang - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng các đồng chí được HĐND huyện bầu giữ các chức danh HĐND và UBND huyện

       Tham dự Kỳ họp thứ 10  HĐND huyện Khóa XX nhiệm kỳ 2016 – 2021 đồng chí Nguyễn Xuân Trường - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện đã nhấn mạnh các giải pháp thuộc thẩm quyền của UBND huyện, trong đó đặc biệt chú trọng đến các giải pháp về sản xuất nông lâm nghiệp, triển khai các dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, giải pháp về các dự án đầu tư công,  giải pháp làm tốt công tác quản lý  tài nguyên, đất đai,và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chúng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân, giải pháp thu ngân sách, xây dựng NTM, về phòng chống bão lũ, giảm nhẹ thiên tai …

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khoá XX đã thành công tốt đẹp, Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết của Kỳ họp./.

          Hải Yến- Trung tâm TT& Văn hóa  Yên Bình

 

 

 

 

BẢN ĐỒ HUYỆN YÊN BÌNH

LƯỢT TRUY CẬP